Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Skriververs: Dedikation (Thott 584, 8vo)

Thenne loghbogh som screuen er hæær
hwn er nw all ath ændhæ
huat hælder han er fiærn æller næær
Iwer kræmer wil jek hennæ sændhæ
han boer wthi mattis jensß hws
som jek æy ræter kan mærkæ
han dricker gernæ got øll aff krws
ok lætær vp pighers særkæ
ther aff kan jek æy scriwæ nw meræ
10  som jek nw gernæ wildæ.
thet war æy een thet war alt fleræ
til hanum tha komme swo sildæ.