Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Peder Laales Ordsprog (NKS 813x, 4to), [Peder Laale]

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

[a1r] A sponse more fuit vsa puella pudore

Ad lectum gresse que[1] nudipes abnuit esse

Mø var bly som brudh hun sprank j seng til suen met bode sko

Ad commensales se confert torta sodales J findher kaghe syne maghæ

Ad iuga vexatur bos alter dum recreatur Ee huiles oxæ men andhen oghæs

Ad spondam pullam nonvxor[2] pellitur vllam

Man skal ey kastæ sorth konæ til senghæ fyel

Aduena tondet anus lanamsub[3] ventre nec[4] armo

Gard konæ skal hawæ

10 

Ad loca munifica redit esca datoris amica

11 

Mad hauer minskæ

12 

Agni[5] raro puto quemquam dare munera muto

13 

hoo gyuer domæ lam

14 

Agris vix gliscit disuescere sus quibus hiscit

15 

thet er vnth at væniæ swin aff korn som i ær von

16 

Agros cum serere vetat impia turba virere[6]

17 

Vndæ mæn spyllæ offtæ forthi kommer oldhen sillæ

18 

Alterius plena[7] frustra sonat ere crumena

19 

THen pungh ær thom som ander mans pennigh[8] ær j

20 

[a1v] Alter maxille cui substat nat leuis ille[9]

21 

goth ær ath suemmæ men annæn hollær houet op

22 

Algus jn estate messi calet ede locate

23 

Koldh[10] sommer gør varm ladhegul

24 

Alec partiri[11] leuis est energia[12] sciri

25 

syld ær[13] selskiffth madh

26 

Alec parcarum de sumtibus est epularum *

27 

syldh ær madh wyldh

28 

Albida coruina tribus est mihi res peregrina

29 

thet ær sieldh synth ath see hwid raffn

30 

Amphoraper sepem[14] data si redit equat amorem

31 

Kan ouer[15] gord ok kan ighen thet gor ee * besth

32 

Amphora fontiuaga redit haut sempersine plaga[16]

33 

kyeldæ ganghen kannæ kommer offtæ brødhen hem

34 

Ampnem paruorum facit vnda frequens fluuiorum *

35 

Mangæ beckæ ok smo gører en stor aa

36 

Ampne potest riuus pocius fieri domitiuus

37 

bethre ær ath stemmæ bek en aa

38 

Annorum spacia percalculat alma sophia

39 

Drothen ær ars æyær manNæste kapitel (2): D