Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Jon Præst (Thott 585, 8vo)

 
 
 

[221r] in nomine domini Amen

UJ presth iohannes met guts nadhæ ¶ oc ihesu christi woldh och dygd ¶ koningh ower alle koningher ¶ oc herræ ower alle iwrderiges herrær ¶ Wi sendhe emanuel romere koningh ath gledhes aff helsen ¶ Wi fregnæ i wort herrædom ¶ Ath tw elskær oss høgelighæ ¶ at tw wilde widhe ¶ aff the wnderligæ ting i wore[221v] landæ ere ¶ fforti wil wor nadhe lade teck først ¶ oc widæ wort herskaff ere ¶ Och i hwilke landhæ wort konninghæ dom er ¶ Aktæ och tro for wdhen twyl ¶ Ath wy presth iohannes ære herræ ower alle ywrderiges herrær ¶ Och koningh offuer allæ koningher meth rigdom och dygd och ere ¶ Tho koningher oc siwsindhe tiwghe [222r] ære oss allæ skat skyldugæ ¶ Och the ære alle wel cristnæ ¶ Och hielpæ wi alle fatigæ i wore landhe ereNæste kapitel (2): Beskrivelse af Indien