Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Harpestrengs stenbog (Sth. K4)

 
 
 

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

[21r] En dyrebar sten

ADamas hedhær en steen thær hittess a yderstæ indiæ landh. Thæn sten ær framerst[1] i tall dygtælige stene Han ær at siwn fagher sosom cristalle / oc lygh at lyt sligdh iern Æn maan funne hannum ickæ støræ æn een heslæ nyth han ær toch mectugh / at iern moa hannum icke skadhæ / ock ey synderhugge wten han wordær lagt innen heth buckeblodh / tha moa han syndersloas vpa et[2] stæth mæt hamber / oc mæt thee flise thær aff hannum bryste thær gøræ mæn slæt mæt / oc skygiæ alle nature stene ther icke biter stall[3] vp a / Annen kyns adamas finnæ mæn innen ambia / oc han ær meræ och ledhær i lyth / oc han mao brydes forwten blodh. / J grecklandh fynnes / oc teskynss stene och soa j kypær Alle haue thee om megel mact at draghe jern til sigh Oc forti æræ the sterker æn magnates at the draghe thæt iern fran hannum ther han hauer fanget / Adamas ær godh foræ forgerningh ok han gyuer mykit mægen then hannum bær / Han fordriffuer legomelig drøme oc ætær oc forwinnær uwinæ[4] thrættæ oc gyueer thom wit effter ther syth vith haue misth Mæn sculæ hannum leggi heterligh innen gull eller sølf oc mæn skulde hannum bære a venstræ handh.Næste kapitel (2): Agat