Webstedet Studér Middelalder På Nettet indeholder danske tekster fra middelalderen i tekstkritiske udgaver. Materialet dækker:

  • perioden ca. 1300-1515
  • forskellige genrer
  • forskellige håndskrifttyper og tryk

Teksterne er alle forsynet med tekstkritiske noter og kan for en stor dels vedkommende også læses som digitale fotos. Til alle tekster findes indledninger om den litteratur- eller kulturhistoriske baggrund, og til manuskripterne findes desuden håndskriftbeskrivelser.

Bemærk venligst, at webstedet er under udvikling og således vil gennemgå forandringer, både for så vidt angår indhold og udformning. Feedback vedrørende videreudvikling modtages på smn@dsl.dk

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Du kan læse mere i projektbeskrivelsen og i denne vejledning.