Webstedet Studér Middelalder På Nettet indeholder danske tekster fra middelalderen i tekstkritiske udgaver. Materialet dækker:

  • perioden ca. 1100-1515
  • sprogene gammeldansk og latin
  • genrer som ridderromaner, krøniker og lovtekster
  • forskellige håndskrifttyper og tryk

Teksterne er forsynet med tekstkritiske noter og ofte også med digitale fotos. Til alle tekster findes indledninger om den litteratur- eller kulturhistoriske baggrund, og til manuskripterne findes desuden håndskriftbeskrivelser.

Slå det op! Mange af de gammeldanske tekster, fx Den kyske dronning, er desuden tilknyttet til Gammeldansk Ordbog, således at ordets betydning altid kan slås op ved at klikke på ordet. Arbejdet med sammenkobling af tekster og ordbog fortsætter.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Du kan læse mere i projektbeskrivelsen og i denne vejledning.

Feedback vedrørende videreudvikling modtages på smn@dsl.dk