Beskrivelse af teksten
Beskrivelse af håndskriftet

Fortalen til Jyske Lov (AM 455, 12mo; lemmatiseret)

Klik på sidetallet i kantet parentes for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

Swa byriæs en for talæn a iutæ logh thær kunugh waldæmar gaf oc danæ tokæ withær.

Mæth logh scal land byggæs . æn wildæ hwær man oruæs at sit eghæt, oc late men nʉtæ iafnæth. tha thʉrftæ men ekki logh with. æn ængi logh ær æm goth at fʉllughæ sum sanænd. æn hwaræ sum mæn æuær um sanænd. thæræ scal logh letæ hwilt sannænd ær,

Vvaræ ey logh a landæ tha hafthæ hin mest thær mest matæ gripæ. Thʉ scal logh æftær allæ men gøræs. at rætæ men oc spakæ oc sacløsæ nʉtæ [5r] theræ spækæ. oc u ræte men oc folæ ræthæs thet thær i loghæn ær scriuæt, oc thor ey for thʉ fulkumæ theræ undscap thær thø hauæ i hughæ. Wal ær thet oc ræt. at then thær guz ræzæl oc rætæns ælscughæ mughæ ey lockæ til godz. at høfthings ræzlæ oc landæns withær logh for fangæ them at gøræ illæ oc pinæ them af the gøræ illæ

Logh scal wæræ ærlic oc ræt thollich æftær landæns wanæ, quæmælich oc thʉrftælic oc opænbaræ. swa at allæ mæn mughæ witæ oc undærstandæ hwat loghæn sighær, Logh scal ey gøræs æth scriuæs for æn[5v]næn manz særlic wild, num æftær allæ mænz thʉrft thær i[1] land bo, Ængæ man scal oc dømæ gen thæn logh thær kunungh giuær oc land takær withær, num æftær thæn logh scal land dømæs oc rætæs, Thæn logh thær kunung giuær oc land takær with, then ma han oc ey skiftæ æth af takæ utæn landzæns wiliæ, utæn han ær opænbarlic gen guth,

Thet ær kunungs æmboth oc høfthings thær i land ær, at gømæ dóm oc gøræ ræt. oc frælsæ them thær mæth wald thuyngæs, [6r] swa sum ær widue oc weriløsæ børn, pelegrim oc ut lanz mæn oc fatøkæ men. them gøræs tithæst wald, oc latæ illæ men thær ey wilæ rætæs. i hans land ey lifuæ, for thʉ at thær han pinær æth dræpær u dæthæs men, tha ær han gudz thianæstæ man oc landz giætzlæ man, for thʉ at swa sum hin hælghæ kyrki stʉræs mæth pauæn oc biscop, swa scal hwart land stʉræs mæth kunung æth hans undærrætær oc weriæs. Thæræ mæth æræ oc allæ skʉldʉgh thær i hans land bo at wæræ hanum hørsum. [6v] oc lʉthæn oc undærdanugh, Oc for thy ær han oc scʉldich at gøræ thæm al frith. Thet sculæ oc witæ allæ wærælz høfthyng. at mæth thet wald thær guth saldæ them i hand i thæs wæræld. tha saldæ han oc them sin hælugh kyrki at weriæ for alt thet thær a bethæs. æn worthæ the glømønd æth wildugh oc weriæ ey sum ræt ær, tha sculæ the a domæ dagh swaræ af kyrkiæns frælsæ oc landzæns frith minzkæs for theræ scʉld i theræ timæ.

Uvitæ sculæ allæ men thær thænne bok se. at waldemar [7r] kunungh annæn waldemar sun thær sancte knuts sun war, then timæ han hafthæ wæræt kunungh ni wintær oc threthyughæ. oc at wor hærræ war fød waræ gangæn thusænd wintær oc tu hundræth wintær oc fyur thyugh wintær .i. marz manæth thær næst æftær loot han scriuæ thænnæ book oc gaf then logh thær hæræ standær scriuæn a danskæ .i. worthingburgh mæth hans sʉnær rath. Thær wit waræ. kunungh erich. hærtogh abel. iunchærræ kristofor. oc uffæ thær tha war ærkibiscop i lund. oc biscop ni[7v]clæs i roskæl. biscop ywar i fyun. biscop pætær i arus. biscop Gunnær i ripæ, biscop Gunnær i wybærgh. biscop ionæs i wændæl. oc biscop ionæs i hethæbʉ. oc thæræ til allæ bæstæ menz rath thær i hans rikie waræ,